Start

HSB Brf Krusbäret i Lund
Välkommen hit!

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Krusbäret är belägen vid Södra Esplanaden i centrala Lund, adress 16, 18 och 20.
Här finns 148 lägenheter fördelade på tre byggnader.
De flesta lägenheterna har 1 eller 2 rum, ett färre antal 3 eller 4 rum.
Föreningen hyr ut en butikslokal till Fiskekompaniet.
Fastigheternas fasader, fönster och balkonger renoverades 2018-19. Byggnaderna är nu vackert vita.
Brf Krusbäret ingår i HSB.

Ekonomi

Här kan du ladda ner de senaste ekonomiska redovisningar för föreningen

Styrelse

Läs mer om vår styrelse och hur den fungerar

Medlemskap

Hur HSB Brf Krusbärets styrelse hanterar medlemskap i föreningen

Planritningar

Här hittar du planritningar på föreningens lägenheter

EKONOMI

Här kan du ladda ner de senaste årsredovisningarna för föreningen

Dokumenten öppnas i nytt fönster. Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

STYRELSE

Vår styrelse består av sju ledamöter inklusive en HSB-ledamot. Varje styrelseledamot väljs av föreningsstämman för två år åt gången.
Årsstämman 2024 var 21 maj.

Styrelsen består enligt stadgarnas § 21 av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsen sammanträder månadsvis med undantag för under sommaren.

Vill du ha kontakt med styrelsen eller någon av ledamöterna?
Det enklaste är att du mejlar krusbaret@hotmail.com.

Föreningens valberedning leds av Erik Melander och Roman Jonson Bode är ledamot. Du når dem via valberedning.krusbaret@gmail.com.  

Erik Flodén
Ordförande
Sölve Landén
Vice ordförande
Erik Rehme
Sekreterare
Alexander Persson
Ledamot
Philip Melander
Ledamot
Albin Nilsson
Ledamot
Jennifer Reed
Ledamot, HSB representant
Markus Rignell
Fastighetsförvaltare (anställd av HSB, deltar på en del av mötena – ingår inte i styrelsen)
markus.rignell@hsb.se

MEDLEMSKAP

Hur HSB Brf Krusbärets styrelse hanterar medlemskap i föreningen

Alla som bor i HSB Brf Krusbäret är medlemmar i HSB. En del blev medlemmar när de skulle köpa sin lägenhet, andra var det redan tidigare. Det är först när en person godkänts som medlem i HSB och Brf Krusbäret som hen får flytta in i lägenheten.

Föreningen tillåter delat ägande (t.ex. när en förälder äger en del och sonen/dottern som bor i lägenheten den andra delen).
Den ägare som bor här ska äga minst 10% och ha fyllt 18 år.

Policyn är bra att känna till för den som ska sälja/köpa en lägenhet eller som är mäklare.

Scantrons MultiApp + infoskärmar
Till lägenheten hör tre taggar. De använder man för att öppna ytterdörren och dörrar till källare och vind. När en lägenhet säljs lämnas taggarna vidare till den nye ägare. 

Vid varje ingång finns en porttelefon med video. Den som flyttar hit får en kod för att installera Scantrons MultiApp i sin mobil. När någon ringer på kan man sedan med appen se vem besökaren är och öppna ytterdörren. 

Via samma app skickar styrelsen meddelande till boende och lägger ut dokument av intresse.

I varje entré finns en digital infoskärm. Där informerar styrelsen både boende och besökare.  
Den som bor i uppgången kan använda skärmen för bokningar av tvättstuga, pingisrum och föreningslokal (se nedan).

“Mitt HSB”

Som medlem Brf Krusbäret och HSB kan du logga in i “Mitt HSB”. Klicka här för att komma dit.
Du loggar in med Bank-ID. Du kan också beställa ett lösenord av HSB. Ditt personnummer är då användarnamnet.

“Mitt HSB” är en tjänst som ersatt “HSB-Portalen ” och byggs på efter hand. 

Boka tid för tvätt

I husens källare finns tvättstugor och torkrum. Du bokar tid med Scantrons MultiApp eller på infoskärm i entrén, se ovan.
I hus 16 och 20 använder du tvättstuga/torkrum i pass om tre timmar mellan kl 07 och 22. Här finns två eller tre maskiner i varje tvättstuga. 
I hus 18, med fyra maskiner i tvättstugan, bokar du pass på två timmar utom kl 11 då det är på tre timmar.

Alla som tvättat ska torka av maskinerna, ta bort ludd från tumlarens båda filter, sopa golvet, vaska av om det behövs.

Pingisrum

Medlemmar i föreningen Krusbäret bokar pingisrummet i sin mobil med Scantrons MultiApp.
Det går också att boka på infoskärmen i entrén. 

Pingisrummet är klart att använda i källaren till hus 16 (egen ingång). 
Att spela där är en gratis medlemsförmån..

I rummet finns rackets och bollar att låna.
Man måste städa efter sig och får inte gå in med ytterskor.

Någon har  använt lokalen för högljudd studentfest och inte pingis. Det är inte tillåtet. Boende i föreningen har klagat. 


Föreningslokal

En föreningslokal för upp till 30 personer finns i källaren till hus nr 20.
Lokalen passar bra att använda för möten, middagar och liknande sammankomster. Däremot inte för fester som stör grannar och andra. 
WiFi, kök och toa ingår.  Utdragbara bord och stapelbara stolar har du att möblera med.

 Medlemmar i HSB Brf Krusbäret bokar med Scantrons MultiApp eller på infoskärmen i entrén.
Lokalen är en medlemsförmån – kostar inget att använda

Man bokar från kl 12 och ett dygn framåt.
Det ska vara lugnt och tyst efter kl 22 söndag-torsdag och efter kl 24 fredag-lördag. 
För att förhindra stök sent på natten bryts strömmen automatiskt kl 24-07. Gäller allt utom kyl/frys.

Det är förstås viktigt att lokalen är städad och i ordning när man lämnar efter de 24 timmarna.

PLANRITNINGAR

Här hittar du planritningar på föreningens lägenheter

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

Vissa lägenheter har byggts om. Då avviker verkligheten något från planritningen.

Förråd till varje lägenhet finns både i källaren och på vinden.

ALLMÄNT

Här kan du hämta föreningens stadgar, läsa om gjorda renoveringar, ta del av vårt välkomstbrev m.m.
Trycksaker kan boende ta del av i blankettställ i 18B-entrén. (Där fungerar allas taggar.)
På digitala infoskärmar i entréerna framgår vem som bor i uppgången, namnen i styrelsen, hur HSB kontaktas. Här informeras också om t ex tillfällig vattenavstängning, kommande årsstämma, aktuella projekt i föreningen.
Numera använder boende taggar för att komma in sin entré, ner i källaren, upp på vinden. Tre taggar hör till varje lägenhet. De ska följa lägenheten när den säljs. Skulle någon förlora en tagg måste styrelsen få veta detta. 
Besökare använder porttelefon (video) för att bli insläppta. Tidigare portkodsläsare är borta. Med en app i mobilen öppnar boende för besökare (eller från fast telefon om man inte har en mobil).
Varje lägenhet har fått en kod man använder för att installera appen. Koden förnyas när lägenheten byter ägare.
______________
 
Om fester: Kom ihåg att tänka på dina grannar när du har fest! Du ansvarar för att det inte skräpas ner i trapphus och på gårdar. På vardagar ska det vara tyst i husen kl 22:00 och på helger kl 24:00. Man ska också vid andra tidpunkter alltid visa hänsyn och tänka på risken att störa.

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader

2:A HAND

Funderar du på att hyra ut i 2:a hand?

Vill du upplåta din bostadsrätt i andra hand? Här finns information om föreningens policy och hur du då går tillväga. Du hittar också en ansökningsblankett som du ska använda.

Tiden för uthyrningen ska omfatta minst tre och max 12 månader. Du kan inte ansöka om längre tid per gång. Tänk på att bifoga giltigt intyg på skäl för andrahandsuthyrning, t.ex. studier eller arbete på annan ort.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning om 10% av prisbasbeloppet per år. Detta framgår av föreningens stadgar.

Du mejlar ifylld ansökningsblankett tillsammans med giltigt intyg till krusbaret@hotmail.com, eller också lägger du den ifyllda och utskrivna blanketten i föreningens brevlåda, innanför ingång 18 B. Tänk på att blanketten i båda fallen ska vara undertecknad.

Någon gång kan det hända att en pågående andrahandsuthyrning behöver avbrytas i förtid. Uthyraren meddelar då detta till föreningen eller HSB, som tar ut en administrativ avgift av föreningen. Den avgiften måste uthyraren i sin tur stå för. Beloppet är för närvarande drygt 400 kr.

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

GALLERI

Bilden överst på Krusbärets webbplats och många här i galleriet är tagna av fotograf Sonata Tamulyte i samarbete med Mäklarhuset. Övriga bilder kommer från styrelsen.

De tre husens balkonger var blå före renoveringen 2018-19, och fasaderna klädda med plattor. Det hade de varit sedan 1976, kan man läsa i Lunds kommuns bevaringsplan.

Vill du läsa om Krusbäret i bevaringsplanen, klicka här!

KONTAKT

HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Lund
S. Esplanaden 18B 223 52 Lund

Org.nr 745000-2246

Faktureringsadress, ändrad maj 2023: 
HSB Brf Krusbäret
18-0101-000
Box 1712
221 01 Lund

Eller Pdf-faktura till
faktura.skane@hsb.se

Ordförande Erik Flodén

Välkommen att skicka frågor och synpunkter till:

krusbaret@hotmail.com