Start

HSB Brf Krusbäret i Lund
Välkommen hit!

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Krusbäret är belägen vid Södra Esplanaden i centrala Lund, adress 16, 18 och 20.
Här finns 148 lägenheter fördelade på tre byggnader.
De flesta lägenheterna har 1 eller 2 rum, ett färre antal 3 eller 4 rum.
Föreningen hyr ut en butikslokal till Fiskekompaniet.
Fastigheternas fasader, fönster och balkonger renoverades 2018-19. Byggnaderna är nu vackert vita.
Brf Krusbäret ingår i HSB.

Ekonomi

Här kan du ladda ner de senaste ekonomiska redovisningar för föreningen

Styrelse

Läs mer om vår styrelse och hur den fungerar

Medlemskap

Hur HSB Brf Krusbärets styrelse hanterar medlemskap i föreningen

Planritningar

Här hittar du planritningar på föreningens lägenheter

EKONOMI

Här kan du ladda ner de senaste årsredovisningarna för föreningen

Dokumenten öppnas i nytt fönster. Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

STYRELSE

Vår styrelse består av åtta ledamöter inklusive en HSB-ledamot. Varje styrelseledamot väljs av föreningsstämman för två år åt gången.

Styrelsen består enligt stadgarnas § 21 av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsen sammanträder månadsvis med undantag för under sommaren.

Vill du ha kontakt med styrelsen eller någon av ledamöterna?
Det enklaste är att du mejlar krusbaret@hotmail.com.

Erik Flodén
Ordförande
Sölve Landén
Vice ordförande
Åsa Ahnfelt
Sekreterare
Lova Johansson
Ledamot
Gabriel Oddestad
Ledamot
Marcus Rentschler
Ledamot
Stefan Engström
Ledamot, HSB representant
Markus Rignell
Fastighetsförvaltare (deltar på mötena men ingår inte i styrelsen)
markus.rignell@hsb.se

MEDLEMSKAP

Hur HSB Brf Krusbärets styrelse hanterar medlemskap i föreningen

Alla som bor i HSB Brf Krusbäret är medlemmar i HSB. En del blev medlemmar när de skulle köpa en lägenhet, andra var det redan tidigare. Det är först när en person godkänts som medlem i HSB och Brf Krusbäret som han eller hon får flytta in i lägenheten.

Föreningen tillåter delat ägande (t.ex. när en förälder äger en del och sonen/dottern som bor i lägenheten den andra delen).
Den ägare som bor här ska äga minst 10% och ha fyllt 18 år.

Policyn är bra att känna till för den som ska sälja eller köpa en lägenhet eller som är mäklare.

“Mitt HSB”

Som medlem Brf Krusbäret och HSB kan du logga in i “Mitt HSB”. Klicka här för att komma dit.

Du loggar in med Bank-ID. Du kan också beställa ett lösenord av HSB. Ditt personnummer är då användarnamnet.

“Mitt HSB” är en tjänst som ersätter “HSB-Portalen ” och byggs på efter hand. Du når här uppgifter som gäller just dig och din lägenhet. Du finner också information som riktar sig till alla andra som bor i Brf Krusbäret.

Boka tvättid

I källaren till huset där du bor har du din tvättstuga. Du bokar tid med appen Boka tvättid som du hämtar på nätet. Du kan också använda bokningstavlan utanför tvättstugan. Du loggar in i systemet med ditt tresiffriga lägenhetsnummer och en personlig pinkod. (Mejla krusbaret@hotmail.com om du inte har pinkoden.)

Mer info om systemet finns på bokatvattid.se.

Brf Krusbärets styrelse använder appen också för att mejla meddelanden till boende. I appens arkiv läggs vissa dokument som många medlemmar kan ha intresse av. 

Pingisrum

Som medlem i föreningen Krusbäret kan du använda appen Boka tvättid för att boka pingisrummet i källaren till hus 16.
I appen hittar du anvisningar om hur du gör detta.

Att boka och använda lokalen kostar dig inget. Det är en gratis medlemsförmån..

I pingisrummet finns rackets och bollar som du kan låna.

Möteslokal/gillestuga

En lokal för upp till 30 personer finns i källaren till hus nr 20. Lokalen, som också kallas gillestuga, passar att använda för möten och liknande sammankomster. Däremot inte för fester. Vänd dig till styrelsen om du önskar låna lokalen. Medan Corona-pandemin pågår får lokalen användas bara för möten, med mycket små grupper.

PLANRITNINGAR

Här hittar du planritningar på föreningens lägenheter

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

Vissa lägenheter har byggts om. Då avviker verkligheten något från planritningen.

Förråd till varje lägenhet finns både i källaren och på vinden.

ALLMÄNT

Här hittar du allmän information om HSB Brf Krusbäret.
Du kan också hitta nyttig information i blankettstället i uppgång 18B, bredvid föreningens brevlåda.
Om fester: Kom ihåg att tänka på dina grannar när du har fest! Du ansvarar för att det inte skräpas ner i trapphus och på gårdar. På vardagar ska det vara tyst i husen kl 22:00 och på helger kl 24:00. Man ska också vid andra tidpunkter alltid visa hänsyn och tänka på risken att störa.

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

2:A HAND

Funderar du på att hyra ut i 2:a hand?

Vill du upplåta din bostadsrätt i andra hand? Här finns information om föreningens policy och hur du då går tillväga. Du hittar också en ansökningsblankett som du ska använda.

Tiden för uthyrningen ska omfatta minst tre och max 12 månader. Du kan inte ansöka om längre tid per gång. Tänk på att bifoga giltigt intyg på skäl för andrahandsuthyrning, t.ex. studier eller arbete på annan ort.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning om 10% av prisbasbeloppet per år. Detta framgår av föreningens stadgar.

Du mejlar ifylld ansökningsblankett tillsammans med giltigt intyg till krusbaret@hotmail.com, eller också lägger du den ifyllda och utskrivna blanketten i föreningens brevlåda, innanför ingång 18 B. Tänk på att blanketten i båda fallen ska vara undertecknad.

Någon gång kan det hända att en pågående andrahandsuthyrning behöver avbrytas i förtid. Uthyraren meddelar då detta till föreningen eller HSB, som tar ut en administrativ avgift av föreningen. Den avgiften måste uthyraren i sin tur stå för. Beloppet är för närvarande 400 kr.

Dokumenten öppnas i nytt fönster.
Kan du inte öppna filen? Prova ladda ner Adobe Reader.

GALLERI

Bilden överst på Krusbärets webbplats och många här i galleriet är tagna av fotograf Sonata Tamulyte i samarbete med Mäklarhuset. Övriga bilder kommer från styrelsen.

De tre husens balkonger var blå före renoveringen 2018-19, och fasaderna klädda med plattor. Det hade de varit sedan 1976, kan man läsa i Lunds kommuns bevaringsplan.

Vill du läsa om Krusbäret i bevaringsplanen, klicka här!

KONTAKT

Skicka ett meddelande till oss! Du hittar kontaktuppgifter nedan

HSB Bostadsrättsförening Krusbäret i Lund
S. Esplanaden 18B 22352 Lund.

Ordförande Erik Flodén

Välkommen att skicka frågor och synpunkter till:

krusbaret@hotmail.com